Το καλάθι μου

ΣΥΝΟΛΟ: {{order.final_cost}}
Τηλεφωνικές παραγγελίες 210-4080220
Δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 49€
Ασφαλείς Συναλλαγές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λειτουργεί σε πλήρη εναρμόνιση και συμμόρφωση με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας ως προς το σεβασμό των Προσωπικών Δεδομένων των Πελατών.

Ο χρήστης που επιλέγει, να μας γνωστοποιήσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείο, ή τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, ή οποιαδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο, μέσω της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής  παραγγελίας, επιλέγει ταυτόχρονα την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την ιστοσελίδα μας, η οποία ωστόσο δεν  θα κάνει χρήση αυτών για σκοπούς άλλους πέρα από όσους διαλαμβάνονται  στο παρόν κείμενο. Οι παρόντες όροι και προυποθέσεις της εκ μέρους του ηλεκτρονικού μας καταστήματος συλλογής, επεξεργασίας και χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων του πελάτη είναι σύμφωνοι με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις οποίες πάντα θα εναρμονιζόμαστε. Επιπλέον η συλλογή των προσωπικών δεδομένων του χρήστη που γίνεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και  με σκοπό την επικοινωνία της Εταιρείας με τον Πελάτη για την βέλτιστη εξυπηρέτηση του αιτήματος που ο ίδιος έχει απευθύνει ως και της τυχόν παραγγελία του, δεν πραγματοποιείται χωρίς τη  δική του ρητή συγκατάθεση, ενώ υποβάλλονται δε σε επεξεργασία και ενημέρωση σύμφωνα πάντα με την αρχή της αναλογικότητας. 

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών διατηρούνται στο αρχείο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος όσο καιρo είναι ο Πελάτης ενεργός, ενώ περίπτωση δε αδράνειάς του και μη συναλλαγής του με το κατάστημά μας τα δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και διαγράφονται στο τέλος του πέμπτου έτους. 

Απόρρητο των δεδομένων: Καθ’ όλο το χρόνο τήρησης των εν λόγω προσωπικών δεδομένων το ηλεκτρονικό μας  κατάστημα χρησιμοποιεί αυτά σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τήρησης του απορρήτου αυτών. Συγκεκριμένα, λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα και ενδεδειγμένα  οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για   την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή δόλια καταστροφή, απώλεια,παραμόρφωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή μη νόμιμης επεξεργασίας, όπως λ.χ.  ασφάλεια των   χώρων που τηρείται  αρχείο προσωπικών δεδομένων, καταστροφή  των εγγράφων που περιέχουν προσωπικά  δεδομένα για να μην είναι δυνατή η εύρεση πληροφοριών, ενώ το δίκτυο προστατεύεται με κρυπτογράφηση των δεδομένων, ενώ υπάρχει επίσης ελεγχόμενη πρόσβαση του κάθε πελάτη με διαφορετικό Username — Password.

Παραλήπτες των δεδομένων: Παραλήπτης των προσωπικών δεδομένων είναι  το κατάστημά μας, όπως και  όσοι εκτελούν  την επεξεργασία για λογαριασμό του καταστήματος. Το κατάστημά μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, διάθεση κ.λπ. των προσωπικών δεδομένων του χρήστη ή πελάτη σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν το χρήστη ή πελάτη, εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από διατάξεις κρατικών φορέων ή από το νόμο. Δηλαδή το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν θα γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση οποιουδήποτε χρήστη ή πελάτη όπως και τα λοιπά προσωπικά του δεδομένα για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προώθησης,παρά μόνο μετά από ρητή συναίνεση του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ωστόσο το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν δύναται να εξασφαλίσει  την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται  μέσω δικτύων παρά τα οριζόμενα και επιβαλλόμενα από τη νομοθεσία μέτρα ασφαλείας και δεν ευθύνεται για κάθε μορφής ζημία που μπορεί να  υποστεί ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.

Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων:Για κάθε τυχόν διασύνδεση της ιστοσελίδας μας  μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, κλπ) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων μερών το καταστημά μας δεν θα φέρει την παραμικρή ευθύνη για την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. 

Δικαίωμα Γνώσης και Αντίρρησης: Κάθε Πελάτης  δικαιούται να γνωρίζει εάν τα δεδομένα του αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας.Επίσης ο Πελάτης δικαιούται εγγράφως να διατυπώσει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ειδικότερα, κάθε πελάτης έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση και διαγραφή των δεδομένων του  όπως και για  περιορισμό ή αντίρρηση της επεξεργασίας τους καθώς και καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Κάθε πελάτης μπορεί επιπλέον να ζητήσει τη φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνο Επεξεργασίας, που ορίζεται κατωτέρω.

Επιπλέον κάθε πελάτης  έχει  δικαίωμα  οποτεδήποτε  της ανάκλησης της συγκατάθεσής του με αποστολή email στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Άρθρο 2 περ. ια του Ν. 2472/1997 και  Άρθρο 7 του Κανονισμού 679/2016 GDPR),από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας υποβλήθηκε η ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή φόρμα παραγγελίας, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Δήμητρα Καβαλάρη με τηλέφωνο επικοινωνίας 6982928977    και email επικοινωνίας info@luckypharmacy.gr

Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε ορίσει την Δήμητρα Καβαλάρη,τηλέφωνο επικοινωνίας 6982928977 και email info@luckypharmacy.gr.Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία το κατάστημά μας μπορεί να ζητήσει στον Πελάτη να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του.

Για οποιεσδήποτε  διαφορές  θα προκύψουν μεταξύ των πελατών ή μεταξύ πελατών και τρίτων που οφείλονται σε μηνύματα,δεδομένα,στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω του καταστήματος μας,το τελευταίο δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του πελάτη επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το κατάστημα μας καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ρητά συμφωνείται, ότι οι άνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του καταστήματός μας,εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά,υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.